Demo's, inspiratie en whitepapers

Wij hebben diverse dynamische rapportages en dashboards ontwikkeld. Wil jij meer weten over het belang van goede dashboards? Download ons gratis whitepaper, laat je overtuigen door onze live demo of neem contact met ons en maak direct een afspraak.

Wij geven een

helder inzicht met

  • Financieel dashboard
  • HR dashboard
  • Verzuim dashboard
  • KPI en kengetallen dashboard
  • Balansrapportage
  • Exploitatie rapportage
  • Pedagogische kwaliteit dashboard

Kennis

Zien doet geloven!

Standaard waar het kan, maatwerk waar het moet

Bespaar tijd en geld door het starten met onze standaard dashboards. Wij begrijpen dat een standaard dashboard niet de volledige behoefte invult. Hierbij geldt de 80-20 regel. Organisaties in de Kinderopvang hebben voor 80% dezelfde informatiebehoefte. 20% is organisatie specifiek. Daarom is het mogelijk om rapportages en dashboards aan te vullen met specifieke wensen en behoeften. Bekijk onze voorbeeld dashboards.

Live demo

van onze dashboards

Bespaar tijd en geld door het starten met onze standaard dashboards. Wij begrijpen dat een standaard dashboard niet de volledige behoefte invult. Hierbij geldt de 80-20 regel. Organisaties in de Kinderopvang hebben voor 80% dezelfde informatiebehoefte. 20% is organisatie specifiek. Daarom is het mogelijk om rapportages en dashboards aan te vullen met specifieke wensen en behoeften. Bekijk onze voorbeeld dashboards.

Tip: Kijk je op een tablet of smartphone? Draai je scherm voor een betere ervaring.

Inspiratie

Toegevoegde waarde van een dashboard

Voor elke organisatie is betrouwbare informatie van cruciaal belang. Met actuele informatie kunnen beslissingen op basis van feiten worden genomen. Door actuele inzichten op basis van data kunnen er verbeteringen worden doorgevoerd die de organisatie verder brengt of voordeel oplevert. Beslissingen van vandaag zijn bepalend voor de resultaten op de lange termijn. Deze whitepaper gaat in op de toevoegde waarde van een dashboard voor een Kinderopvang organisatie en geeft antwoord op de vraag wanneer er sprake is van een “goed” dashboard. Gebruik onderstaande knop om onze whitepaper te downloaden.

 

Kostprijzen binnen de kinderopvang

Inzicht in de kostprijs is één van de actuele thema’s die spelen binnen de sector kinderopvang. Weinig kinderopvangorganisaties hebben een duidelijk inzicht in deze data. Terwijl het voor de bedrijfsvoering van essentieel belang is om de integrale kostprijs per opvangsoort te kennen. Als kinderopvangorganisatie heb je immers te maken met verschillende opvangsoorten en dus ook met verschillende Kostprijzen. RESOLV is door het Waarborgfonds Kinderopvang gevraagd om deel te nemen aan de “Expertgroep Mijn Kostprijs”. Doel van deze Expertgroep is om te komen tot een eenduidige set van kengetallen voor de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties, zodat de dashboards van kinderopvangorganisaties verrijkt kunnen worden met benchmarkgegevens van andere organisaties. Inmiddels is er een set van 15 KPI’s gedefinieerd die van belang zijn bij het bepalen van de kostprijs van een uur kinderopvang/kindplaats. Met een duidelijk dashboard voor kostprijzen zie je in één oog opslag wat de kostprijs per opvangsoort is en hoe deze is opgebouwd. Dit kun je natuurlijk gebruiken voor een (interne) benchmark. Meer weten? Neem dan contact op.

Neem contact op via ons

contactformulier

Meer weten? Verstuur dan je gegevens. Heb je ook al eens gekeken bij “meest gestelde vragen”?

Antwoord op de

Veelgestelde vragen

Power-BI kun je koppelen aan verschillende databronnen. Op basis van de beschikbare data ontwikkelen wij visualisaties, rapportages en dashboards.

Onze rapportages en dashboards zijn geschikt voor management en directie voor het krijgen van grip op de organisatie. Daarnaast is het mogelijk om operationele details toe te voegen.

Voor onze dashboards en rapportages maken wij gebruik van Microsoft Power BI. Hiermee is het mogelijk om dynamische dashboards te ontwikkelen.